Feelback Group: helmikuuta 2018
456

perjantai 23. helmikuuta 2018

Markkinatutkimuksella suuntaviivoja kansainvälistymiseen

”Yrityksen laajentaessa kansainvälisille markkinoille ei kannata lähteä kokeilemaan hakuammuntaa, vaan kartoittaa kohdemaan markkinoita ennakkoon ja kerätä tietoa päätösten tueksi”

Markkinatutkimus on olennainen osa yrityksen lähtemisessä kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kasvusuunnitelmat tarvitsevat ensin tietoa pohjakseen, jotta niitä päästään toteuttamaan menestyksekkäästi ja päämäärätietoisesti. Markkinatutkimuksen avulla kansainvälistymissuunnitelmia tekevä yritys saa tietoa kohdemaan markkinoista kattavasti.

Kansainvälistyminen vaatii yritykseltä panostusta sekä henkisesti, ajallisesti että taloudellisesti. Panostamalla laatuun ja oikeiden asioiden selvittämiseen välttyy sudenkuopilta, joten investointi markkinoiden tutkimiseen kannattaa.

Tutkimuksella arvioidaan kohdemarkkinoita ja asiakassegmenttejä, jotka
osaltaan tukevat yrityksen kasvun valintoja. Tutkimuksessa kerätään tietoa muun muassa kilpailutilanteesta ja markkinoiden toimintatavasta sekä kartoitetaan asiakkaita, jälleenmyyjiä ja jakelukanavia sekä muita tuotteen tai palvelun reittejä yritykseltä asiakkaalle.

”Tutkimus tuottaa työkaluja: Tietoa kilpailijoista, asiakkaista, asiakaspotentiaalista sekä siitä millaisella hankintamenettelyllä tehdään hankintoja ja konkreettisesti tietoa hintatasosta”


Markkinatutkimuksen tulokset toimivat päätöksenteon tukena, joten tutkimus ei anna absoluuttista ratkaisua, kuinka tulisi edetä. Taidokkaasti tehty tutkimus antaa suuntaviivat ja kokonaiskuvan tilanteesta. Tutkimuksen antamat tiedot antavat eväät myös riskien hallintaan.

”Miten yrityksen sitten kannattaa toimia, kun kansainvälistyminen häämöttää mielessä?”

Kun yritys on päättänyt tavoitteista, kannattaa ottaa yhteyttä tutkimustaloon melko alkuvaiheessa. Tutkimusajat riippuvat tutkimuksen luonteesta ja laajuudesta, ja sitä mitä ja kuinka paljon maita tutkitaan. Aikaikkuna on yhdestä kahteen kuukauteen, maksimissaan kolme kuukautta, jolloin tulosta voi hyödyntää. Neljässäkin viikossa saa tulosta aikaa.

Feelback Groupin markkinatutkimukset antavat ajankohtaista tietoa kohde-markkinoista ja vaikka toiminnassa säilytetään asiakkaan anonymiteetti, niin voidaan halutessa edistää kontakteja.

TIEDONKERUU JA KOHDERYHMÄT
•    Desk-Study kohdemarkkinasta
•    Haastattelututkimukset otantana syvällisemmän tiedon hankkimiseksi
•    Maatiedot, vientituontitilastot, viranomaislähteet yms.
•    Asiakkaat
•    Jälleenmyyjät
•    Jakelukanavat
•    Yhteistyökumppanit

TUTKIMUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSIA
•    Uusien asiakassegmenttien tai kohdemaiden potentiaalin arviointi
•    Markkinointi-/myyntitoimenpiteiden kohdentamisen tuki
•    Kasvun- ja/tai kansainvälistymisen tukeminen


Marko Hietala

Asiakkuusjohtaja
marko.hietala@feelback.com
+358 40 749 6110

tiistai 6. helmikuuta 2018

Keräätkö dataa tuloskorttiin vai liiketoiminnan kehittämiseen?


Törmään usein työssäni tilanteisiin, jossa palautteen keräämisen motiivi on vuosisuunnitelmaan kirjattu ohjeistus tai pikemminkin määräys ylätasolta asiakkaan kuuntelusta.  Valtaosalla organisaatioista tämä toimintamalli on liitetty myös henkilöstön palkitsemisjärjestelmään ja tuloskortteihin. Syntyy helposti kuva, että dataa kerätään ainoastaan palkitsemisjärjestelmän vuoksi mahdollisten bonusten toivossa, mutta liiketoiminnan jatkuva kehittäminen palautetiedon avulla sivuutetaan taka-alalle. 

Miten sitten palautetieto integroidaan osaksi organisaation jatkuvaa kehittämistä? 

Ensimmäinen vaihe on luoda tutkimusten sisällöt organisaation strategian ja tavoitteiden pohjalta. On kyettävä tunnistamaan asiakaspolku ja asettamaan toimintokohtaiset tavoitteet. Seurannan perimmäinen tavoitehan on aina syvemmän ymmärryksen hakeminen valittuun teemaan. Kokemuksia toteutuu organisaation kaikilla tasoilla, jolloin mitattavia kohteita on useita asiakassuhteen erivaiheissa. 
Olennaista on tunnistaa kriittiset kohtaamispisteet ja mitata niitä aktiivisesti, ja ennen kaikkea oikea-aikaisesti. 

Tässä asiassa keskeinen rooli on organisaation johdolla. Johdon sitoutuminen ja motivaatio liittää tutkimukset luontevaksi osaksi prosessien kehittämistä on koko organisaation sitoutumisen kannalta välttämätöntä. Vasta tämän jälkeen päästään vaiheeseen, jossa jatkuvaan kehittämiseen liitetään ammattimainen sisäinen organisointi tulosten läpikäyntiin ja hyödyntämiseen kaikilla organisaatiotasoilla.  

Feelback Kompassi – tehoa tulosten analysointiin ja maastouttamiseen
Jatkuva kehittäminen vaatii kaikilla tasoilla aktiivista analysointia ja määriteltyä tulosten hyödyntämisen prosessia. Kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää näin ollen myös luotettavan ja helppokäyttöisen tulosten analyysialustan kaikille käyttäjäryhmille. Tähän haasteeseen me Feelback Oy:llä olemme vastanneet luomalla Kompassi Online-raportointialustan. 
Viimeisintä teknologiaa edustava raportointialusta mahdollistaa helpon tavan analysoida ja suodattaa tuloksia dynaamisesti eri dashboard-näkymiä hyödyntäen tarkastelutasoista riippumatta. Lisäksi alustaan voidaan liittää ketterästi hälytysrajoja kriittisen palautteen tunnistamiseksi. Reaaliaikainen palaute auttaa tunnistamaan kriittisen asiakkaan, jolloin tilanteeseen voidaan reagoida välittömästi. Raportointialusta toimii myös erinomaisena työkaluna vapaan laadullisen palautteen luokittelussa ja tukee tutkimuksesta saatavien tulosten ymmärrystä numeerisen palautteen lisäksi.

Perinteisesti tulokset ovat olleet ”pirstaleina” useissa eri järjestelmissä, jolloin datanhallinta ja tulosten hyödyntäminen laaja-alaisesti on ollut työlästä ja aikaa vievää. Tämän vuoksi dashboard -näkymiä tarvitaan tulosten kokonaiskuvan muodostamiseen.  Tiedon hakeminen ja hyödyntäminen on tehtävä helpoksi, jolloin siitä tulee luonteva osa jatkuvaa kehittämisprosessia. Dashboard-näkymien räätälöinti käyttäjäryhmittäin mahdollistaa koko organisaatiolle pääsyn tutkimusten tuloksiin. Parhaimmillaan toimintamalli on osa päivittäisjohtamista, joka pohjautuu asiakkailta saatuun faktatietoon!

Kiitos mielenkiinnostasi blogia kohtaan ja menestystä näiden asioiden parissa työskenteleville. Halutessasi pääset tutustumaan Feelback Kompassi online-raportointialustaan tästä linkistä.


Juha Järvi 
myyntijohtaja 
Feelback Oy